För- och efternamn

  Mobil

  Din epost (obligatorisk)

  Kön:
  Man Kvinna

  Ålder:

  Längd:

  Nuvarande vikt:

  Målvikt:

  Matallergier:

  Kan du tänka dig att använda kosttillskott?
  Ja Nej

  Intresserad av:
  Livsstilsprogram Definitionsprogram

  Din ansträngning i vardagen:

  Fritidsintressen:

  Lider du av någon skada/sjukdom?

  Medicinerar du för någon skada/sjukdom?

  Hur många gånger tränar du per vecka?

  Hur många gånger har du som målsättning att träna per vecka?

  Har du någon idrottsbakgrund och isf vad?

  Vilken typ av träning tycker du är roligast eller är du intresserad av att lära dig mer om?

  Kortsiktiga mål?

  Långsiktiga mål?

  Övriga frågor/information

  Kryssa i här för att ge ditt godkännande till att BBrosFit AB registrerar dina uppgifter från formuläret ovan. BBrosFit AB förbinder sig att inte sprida dessa vidare.