Kerstin Falk

När jag började träna med Sebastian visste jag nog inte vad träning var. Med stor familj-4 barn och heltidsjobb
som lärare fanns inte mycket tid för mig själv. När jag varit pensionär några år fick jag egen tid och då började
min och Sebastians resa. Han visade många olika övningar med och utan maskiner. Jag härmade och gjorde som han sade. Med sitt lugn och sitt tålamod och rörelser anpassade för min ålder och kropp blev så småningom mitt
tänk annorlunda. Jag började träna hemma och tänkte ännu mer på vad jag åt.
Jag vet nu varför jag tränar- inte för att bli yngre utan för att bli äldre. Sebastian har hjälpt mig att orka mer och att
det finns inga hinder för att få en starkare kropp och därmed må bättre.