Hoppas upplägget passat dig och att du utvecklas som önskat mot dina målsättningar!

  Besvara följande frågor så noggrant du kan. Detta är för att vi ska få en tydlig summering över den gångna tiden och om det finns behov av eventuella förändringar i ditt upplägg.

  För- och efternamn

  Din epost (obligatorisk)

  Synpunkter på upplägget och eventuella önskemål om justeringar

  Testcenter

  Datum då testerna genomfördes:

  Kroppsvikt

  Nuvarande vikt:

  Kroppsmätningar (använt ett måttband)

  Bröstkorg:

  *Placera måttbandet runt bröstkrogen, precis under armhålorna.

  Överarm:

  *Mät omkretsen på mitten av höger överarm

  Midja:

  *Mät omkretsen runt midjan, precis ovanför naveln

  Lår:

  *Mät omkretsen runt mitten på höger lår

  Stuss:

  *Mät omkretsen runt rumpan, där omfånget är som störst

  Vad:

  *Mät omkretsen runt höger vad, där omfånget är som störst

  Formbilder (ta kort och bifoga)

  Formbild (framifrån):

  *Ta en bild framifrån i underkläder

  Formbild (profil):

  *Ta en bild i profil (från sidan) i underkläder

  Formbild (bakifrån):

  *Ta en bild bakifrån i underkläder

  Kryssa i här för att ge ditt godkännande till att BBrosFit AB registrerar dina uppgifter från formuläret ovan.
  BBrosFit AB förbinder sig att inte sprida dessa vidare.